Forfatterarkiv: Malene Stjernholm

Idé-værksted i Hvilsom Kulturhus

Idé, Innovation, Fantasi, Mindmap

Sammen bliver vi bedre – det ved vi alle. Derfor inviterede Hvilsom til Idé-værksted mandag den 5. februar kl. 20.00-21.00 i Hvilsom Kulturhus. Idé-værkstedet blev holdt i umiddelbar forlængelse af Fællesspisningen.

Læs om alle de gode ideer her: Ideværkstedet i Hvilsom

Mvh

Michelle, Henry og Malene

Hvilsoms repræsentanter i Landsbyklynge Mariager Fjord Vest

Mariager Fjord Vest laver stor undersøgelse i de ti landsbyer

Hvis du bor i én af de ti landsbyer, så sender Landsbyklynge Mariager Fjord Vest et spørgeskema til din e-boks den 22. januar 2018.

Vi håber, at du vil tage dig tiden til at svare og måske også minde dine nærmeste om at kigge i deres e-boks.

Undersøgelsen sendes til alle over 16 år. Hvis du er fritaget for e-boks kommer undersøgelsen i din postkasse.

Undersøgelsen skal vise, hvilke muligheder der er for at udvikle samarbejdet mellem landsbyerne.

Undersøgelsen starter den 22. januar og slutter den 22. februar 2018. Vi forventer at kunne præsentere resultatet i maj måned ved et større arrangement.

LANDSBYKLYNGE MARIAGERFJORD VEST – ET SAMARBEJDE DER BRYDER GRÆNSER

HVAD ER EN LANDSBYKLYNGE?

En landsbyklynge består af et antal landsbyer, der arbejder sammen om at nå fælles mål. Det sker på en måde, hvor landsbyer benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, sociale fællesskaber og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Hvem står bag?

Nationalt: DGI og Realdania har udviklet idéen og afprøvet den rundt i Danmark.

Lokalt: Fra hver landsby er der valgt mindst én repræsentant og én suppleant til en styregruppe

Landsbyklyngekonsulent: DGI har ansat en klyngekonsulent, som medvirker til at bringe projektet i gennem de fem faser. I Mariagerfjord Vest er det Anders Stig Berthelsen.

Borgerinddragelse

Det mest vigtige er dog, at så mange som muligt bliver involveret i arbejdet, og at så mange som muligt kommer til at bidrage positivt. Hvad form og indhold skal være i samarbejdet – det bestemmer de lokale borgere selv!

PROJEKTETS FEM FASER

Projektet varer i 18 måneder og er opdelt i fem faser:

1)   Opstart og planlægning: 3 måneder

2)  Dataindsamling, kortlægning og kommunikation: 6 måneder

3)  Vision og indsatsområder: 2 måneder

4)  Handleplaner og indsatsområder: 5 måneder

5)  Strategiplan og forankring: 2 måneder

 

Landsbyklynge Mariagerfjord Vest 

– vi er ikke ens – men sammen er vi bedst!