Borgerundersøgelse

Landsbyklynge Mariager Fjord Vest gennemførte i perioden 22. januar 2018 til 22. februar 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år i klyngens ti landsbyer. Formålet med undersøgelsen er at vise, hvilke muligheder der er for at udvikle samarbejdet mellem landsbyerne. Undersøgelsen skal desuden styrke beslutningsgrundlaget for klyngen ved at pege på prioriteringer og mulige fremtidige indsatsområder. Det er sket ved at kortlægge de kvaliteter og potentialer, der findes i klyngen, dens demografi og de interne strukturer med hensyn til både udfordringer og muligheder.

Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret på et fællesmøde den 8. maj 2018 i Hvilsom Kulturhus. Desuden er undersøgelsens resultater beskrevet i rapporten: “Kortlægning og Analyse: Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest”, download den her: Kortlaegning og analyse. Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest

Foto: Inga Schmidt Foto