Hvornum Landsbyråd

Landsbyrådet arbejder med spørgsmål af interesse for byens borgere og på tværs af foreninger. Til møderne tages beslutninger om kommende initiativer og arrangementer. Nye idéer blandt foreningerne præsenteres og diskuteres. Eksempler på Landsbyrådets arbejde: Opsætning af hjertestarter ved forsamlingshus, ny julebelysning, udgivelse af Hvornum-kalender, deltagelse i landsbyklyngesamarbejdet.

Landsbyrådet holder 6 årlige møder. Normalt den første mandag i februar, april, juni, august, oktober og december, men se Hvornum-kalenderen for de præcise datoer. Vi mødes kl. 19.30 i forsamlingshuset. Hver forening sender mindst én repræsentant, men alle er velkomne.

Formand: Ann Lindgård Christensen, 22 67 97 79
Kasserer: Susanne Jensen, 41 17 06 02