Idé-værksted i Hvilsom

Som en del af en fælles aktivitet i de ti medvirkende områder i Landsbyklynge Mariager Fjord Vest havde Hvilsom den 5. februar 2018 et idé-værksted, hvor mere end 20 mennesker bidrog med mange gode ideer. Idé-værkstedet blev lavet i forlængelse af en fællesspisning i Hvilsom Kulturhus, og vi brugte 1 time i alt. Landsbyklyngeprojektet blev præsenteret og vi talte om den igangværende borgerundersøgelse. Idé-værkstedet startede som en brainstorm i mindre grupper med masser af gule sedler. Alle ideer blev læst op og kategoriseret. Derefter brugte vi to minutter ”i stilhed” på at supplere med yderligere ideer og derefter 10 minutter i fællesskab. Til sidst blev alle bedt om at sætte en stjerne ved de 1-3 bedste ideer. Resultatet er en flot liste af gode ideer til tiltag, der kan gøres i Hvilsom, i andre byer eller som fælles aktiviteter på tværs af klyngen.

Nu er ideerne givet fri, nogle kan gribes umiddelbart og andre skal bearbejdes lidt. Sammenholdes ideerne med ideerne fra de øvrige ni områder samt resultatet af borgerundersøgelsen står vi med grundlaget til en god idébank, som alle kan have glæde af.

Foreningsliv

Lav en forening med underafdelinger
Velkomstpakke til nye- invitere til de fælles arrangementer

Motion

Idræt på tværs fx IT, motion, foredrag og hygge**
Flere instruktører til at sætte aktiviteter i gang***
Gåklub

Ungdom

Fælles ungdoms-faciliteter***
Alkoholfri disko for børn og unge**
Mere synlig ungdomsklub*
Ungeråd 12-15 år, 16-18 år

Aktiviteter

Brætspil
Is på søen*
Fisk – put and take

Stier, vandring og udflugter

Vandreruter*
Stisystemer som forbinder landsbyer**
Udflugter med område-fortællinger *******
Stisystemer til gåtur eller cykel – kan følge den gamle hærvej

Landsbyen

Nedrivning af dårlige huse – grund til nye byrum
Asfaltering af de veje, der er i stykker
Minihal i Hvilsom ved skolen med cafe-område **********

Hjemmeside

Drop fælles hjemmeside (bliver ikke opdateret)**
Fælles hjemmeside

Handelsliv

Adresseliste hvor man kan købe lokale produkter

Kultur

Landsbyhøjskole
Koncerter*
“Landsbyfest på tværs af klyngen -fælles hjælp*
Festival på tværs af klyngen -fælles hjælp***

Kulturarrangementer, foredrag, Irish aften ****

Dameklub
Middelalderfest – gøglerfest, spisning på parkeringsplads
Fredagsbar ***
Fredagscafe (hygge, snak, spille kort)
Invitations-ambassadører til fælles fester

Klyngesamarbejdet

Idébank imellem landsbyerne
Foreningssamarbejde på tværs af klyngen
Gøre reklame for hinandens aktiviteter*
Vi kan lære mere om de andre steder og hvad de kan og lade os inspirere