Idé-værksteder

Som en del af landsbyklyngeprojektet afholder alle ti områder i Mariager Fjord Vest lokale idé-værksteder.

Ideerne samles og sammenholdes med resultaterne af  borgerundersøgelsen og vil være et solidt fundament for det videre arbejde i klyngen.