Brøndum Gymnastikforening – Bestyrelsen

Formand: Betina Elleskov, tlf. 6139 1976 (mail: betinamouridtsen@gmail.com)

Kasserer: Jan Elleskov, tlf 2927 5762 (mail: jan.elleskov@mail.tele.dk)

Flag-koordinator: Mogens Bork, tlf. 2248 8041

Palle Asp (ikke aktivt medlem)

Lennart Sørensen (ikke aktivt medlem)

Lars Hyberts Rachlitz (ikke aktivt medlem), suppleant

Ikke aktivt medlem betyder, at personen inden for en tidsbegrænset periode ikke kan træffes med spørgsmål vedrørende bestyrelsesarbejdet. Kontakt venligst de andre medlemmer.

(udarbejdet af Betina Elleskov, 20/3 2018)