Støtteforeningen for Hvilsom Friskole- og Fribørnehave

Hvilsom Friskole

Støtteforeningen for Hvilsom Friskole- og Fribørnehave blev dannet i 2009.

Foreningens formål er at støtte Hvilsom Friskole og Fribørnehave såvel økonomisk som med praktiske opgaver til de ting, som skolen kan have svært ved selv at finansiere. Tiltagene skal være sjove, udfordrende og komme børnene til gode. 

Støtteforeningen bidrager økonomisk via kontingenter, overskud fra det årlige julemarked, aktiviteter som cykelsponsorløb, uddeling af kirkeblade, deltagelse i Mariagerfjord Kommunes miljøagentordning eller happenings ved den årlige landsbyfest. Endvidere søger støtteforeningen fonde, sponsorater og frivillig arbejdskraft, når der skal laves forskellige tiltag i skole og børnehave.

Foreningen består af en bestyrelse og en række støttemedlemmer.

Bestyrelsen mødes 5-6 gange om året. Vi holder generalforsamling hvert i år april – en halv time før skolens generalforsamling. I 2019 er det den 24. april kl. 18.30 på Hvilsom Friskole. Der er altid plads til en til ved generalforsamlingen og gode ideer er meget velkomne. Skulle du have lyst til at blive en del af bestyrelsen, så er det også en mulighed.

Du kan læse mere om Støtteforeningen her: https://www.facebook.com/StoetteforeningHvilsomFriskole/

Du kan læse mere om Hvilsom Friskole og Fribørnehave her: http://hvilsomfri.komin.dk/

 

13. februar 2019 Malene Stjernholm